Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

 

ul. Sienkiewicza 10-11

66-400 Gorzów Wielkopolski

 

tel.: 95 722 86 67

       95 722 72 85

fax: 95 728 12 37

 

obrazek

 

obrazek

/ Kontakt

 

obrazekDane kontaktowe:

tel.:  95 7 227 285 / 95 7 228 667

fax:  95 7 281 237

wspl@wsplgorzow.pl

www.wsplgorzow.pl

Szanowni Państwo, informujemy, że Administratorem Waszych danych osobowych jest Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ przy ul. Sienkiewicza 10-11 w Gorzowie Wlkp., tel. 957281237, email: wspl@wsplgorzow.pl

Funkcję inspektora ochrony danych osobowych pełni Pani Agnieszka Piechowska - e-mail: a.piechowska@wsplgorzow.pl

Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celach ochrony zdrowia na podstawie Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318)

Zgodnie z obowiązującymi przepisami macie Państwo prawo żądać od administratora dostepu do własnych danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, a także wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)

2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sparwie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)