ul. Sienkiewicza 10-11, 66-400 Gorzów Wlkp. wspl@wsplgorzow.pl REJESTRACJA: ikona rejestracja telefoniczna 957 377 544 ikona rejestracja on-lineon-line
zdjęcie tematyczne podstrony
ikona strony głównej w okruszkach » Strefa Pacjenta » Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych

Informujemy, że Administratorem Waszych danych osobowych jest Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ przy ul. Sienkiewicza 10-11 w Gorzowie Wlkp., tel. 957281237, email: wspl@wsplgorzow.pl

1. Kontakt z Administratorem od pon. -pt. 8.00-14.00 tel 957 377 545 wew. 318 email: wspl@wsplgorzow.pl.
2. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu prowadzenia profilaktyki zdrowotnej, działalności diagnostyczno-leczniczej ,rehabilitacyjnej, promocji zdrowia oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej. Dane osobowe pacjentów przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów.
3. Podstawami prawnymi przetwarzania Państwa danych osobowych są: - art. 6 ust. 1 lit. c ,d RODO, w zw. z przepisami Ustawy Z 15.04.2011 r. O Działalności Leczniczej oraz ustawy z 6.11.2008 r. O Prawach Pacjenta I Rzeczniku Praw Pacjenta - w zakresie jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta; w zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii :art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych są : - Narodowy Fundusz Zdrowia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz inne uprawomocnione organy państwowe oraz podmioty, z którymi podpisano umowę powierzenia przetwarzania danych w celu zapewnienia prawidłowego wykonania usług.
5. Administrator nie będzie stosował wobec Państwa zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
7. Dane pacjentów będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa( Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).
8. Pacjent ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również ma prawo do ograniczenia przetwarzania danych w zakresie przewidzianym przepisami prawa ( Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. O Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta). Zasady udostępnienia dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.( Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).
9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora pacjentowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10. Przekazanie Administratorowi danych osobowych pacjentów jest wymogiem ustawowym. Dotyczy każdego Pacjenta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie nr 2.


Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X