ul. Sienkiewicza 10-11, 66-400 Gorzów Wlkp. wspl@wsplgorzow.pl REJESTRACJA: ikona rejestracja telefoniczna 957 377 544 ikona rejestracja on-lineon-line
zdjęcie tematyczne podstrony
ikona strony głównej w okruszkach » Strefa Pacjenta » Udostępnianie dokumentacji medycznej

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Do udostępnienia i uzyskania dokumentacji medycznej ma prawo :

  • pacjent
  • przedstawiciel ustawowy pacjenta
  • osoba upoważniona przez pacjenta w jego kartotece lub posiadająca upoważnienie notarialne.

WSPL Gorzów nie wydaje oryginałów dokumentacji pacjenta za wyjątkiem żądania organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta.

Sporządzanie wyciągów, odpisów lub kopii lub skanów dokumentacji medycznej następuje na pisemny wniosek, za pokwitowaniem i na koszt wnioskodawcy, w terminie 7 dni roboczych od złożenia wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej

Pierwszorazowo dokumentacja udostępniana jest bezpłatnie. W przypadku kolejnego wniosku koszt kopii jednej strony dokumentacji medycznej nie może przekraczać 0,00007 ,a koszt jednej strony wyciągu lub odpisu nie może przekroczyć 0,002 części przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” (§54a Rozporządzenia).

  • Cena 1 strony kserokopii dokumentacji – 30 gr
  • Cena 1 strony jednej strony wyciągu – 8 zł
  • Cena 1 strony jednej strony odpisu – 8 zł

Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X