ul. Sienkiewicza 10-11, 66-400 Gorzów Wlkp. wspl@wsplgorzow.pl REJESTRACJA: ikona rejestracja telefoniczna 957 377 544 ikona rejestracja on-lineon-line
zdjęcie tematyczne podstrony
ikona strony głównej w okruszkach » Strefa Pacjenta » Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Gorzowie Wlkopolskim, ul. Sienkiewicza 10-11, 66-400 Gorzów Wlkp. (NIP: 5992449029, REGON: 210963345) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej wsplgorzow.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • elementy iframe prezentujące terminarz on-line

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny z wykorzystaniem narzędzi:

 • WAVE Web Accessibility Evaluation Tool

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Sienkiewicza 10-11, 66-400 Gorzów Wlkp. (NIP: 5992449029, REGON: 210963345).
 • E-mail: wspl@wsplgorzow.pl
 • Telefon: 957 377 544

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Gorzowie Wielkopolskim,
 • NIP:5992449029, REGON: 210963345,
 • adres: ul. Sienkiewicza 10-11, 66-400 Gorzów Wlkp.,
 • e-mail: wspl@wsplgorzow.pl,
 • telefon: 957 377 544

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • winda
 • podjazd dla osób niepełnosprawnych


Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X