obrazek

obrazek

 

obrazek

 

obrazek

obrazek

 

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Sienkiewicza 10-11

66-400 Gorzów Wielkopolski

 


zobacz w googlemaps

/ POZ PLUS

 

PROGRAM ZAKOŃCZYŁ SIĘ DNIA 31.09.2021

 

             Jeśli jesteś objęty programem zarządzania chorobą w związku z astmą, POChP lub cukrzycą typu II, weź udział w badaniu pozwalającym ocenić wdrożony pilotaż opieki koordynowanej.

By wziąć udział w badaniu naciśnij poniższy link: https://b.danae.com.pl/pacjent lub skontaktuj się z firmą badawczą DANAE pod bezpłatnym numerem infolinii 58 776 40 51.

Więcej informacji o badaniu a stronie: https://akademia.nfz.gov.pl/badanie-ankietowe/

Za udział w badaniu przewidziane są upominki :) . Dodatkowo pierwszych 10 osób uczestniczących w badaniu otrzyma bon do apteki w wysokości 50 zł.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

             Program pilotażowy opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu grantowego pn. „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa – Model POZ PLUS”.

obrazek

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Gorzowie Wlkp. bierze udział w programie pilotażowym opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu grantowego pn. „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa – Model POZ PLUS”.

Przedmiotem umowy jest organizacja w sposób kompleksowy opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom objętym opieką zespołu POZ PLUS. Opieka obejmuje poza świadczeniami opieki zdrowotnej udzielanymi na podstawie umowy podstawowej POZ, dodatkowo: profilaktyczne świadczenia bilansowe i programy zarządzania chorobą (określone w załącznikach do zarządzenia) oraz koordynację i monitorowanie przebiegu leczenia świadczeniobiorców przez zespól POZ PLUS.

Celem badań bilansowych jest identyfikacja pacjentów zdrowych i potencjalnie chorych (stratyfikacja populacji), w celu umożliwienia zarządzania liczbą i typem usług przewidzianych dla danej grupy pacjentów.

Głównym celem programu zarządzania chorobą jest prowadzenie przez świadczeniodawcę skoordynowanej opieki nad pacjentem z chorobą przewlekłą.

  • pacjent stanie się aktywnym partnerem we wspólnym podejmowaniu decyzji dotyczących postępowania w chorobie
  • pacjent uzyska wsparcie zespołu profesjonalistów medycznych, w skład którego wchodzą, oprócz lekarza POZ i pielęgniarki, lekarze specjaliści, dietetycy i edukatorzy zdrowotni oraz fizjoterapeuci


Program pilotażowy opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS”, etap II odbędzie się na terenie Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ przy ul. Sienkiewicza 10-11 w Gorzowie Wlkp.  Realizacja programu nastąpi w okresie 01.07.2018 – 31.12.2019.