obrazek

obrazek

 

obrazek

 

obrazek

obrazek

 

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Sienkiewicza 10-11

66-400 Gorzów Wielkopolski

 


zobacz w googlemaps

/ Aktualności i komunikaty

 

* * * * *

obrazek 27.05.2021

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Gorzowie Wlkp. zatrudni lekarzy następujących specjalności:

- specjalista chirurgii urazowo - ortopedycznej

- specjalista urologii

- specjalista okulistyki

- specjalista dermatolog - wenerolog

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Działem Kadr tel. 957 377 545 w. 318

 

* * * * *

 

obrazek Obowiazek informacyjny oraz prawo pacjenta do kontroli swoich danych i uzyskania informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych.

Szanowni Pacjenci!

Na podstawie ustawu z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)  informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ przy ul. Sienkiewicza 10-11 w GorzowieWlkp.

Dane przetwarzane są w zbiorze danych: Zbiór danych medycznych pacjentów Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ

Celem przetwarzania danych osobowych jest: Ochrona stanu zdrowia, świadczenie usług medycznych, leczenie przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, zarządzanie udzielaniem usług medycznych w WSPL SP ZOZ

Udostępniamy dane:

- pacjentom (jeśli ukończyli 16 rok zycia)

- opiekunom prawnym pacjenta

- osobom wskazanym przez pacjenta w dokumentacji medycznej

- organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i połoznej

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Pacjencie masz prawo: do dostępu do swoich danych, prawo ich poprawiania oraz prawo do kontrolowania przetwarzanych danych osobowych (art. 32-35 Ustawy o ochronie danych osobowych)

Obowiązek podania danych wynika z właściwych przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta:

800 - 190 - 590
(z tel. stacjonarnych i komórkowych)
czynna pn. - pt. w godz. 9.00 - 21.00

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa

Sekretariat:
tel.: (22) 532 - 82 - 50
fax.: (22) 532 - 82 - 30
sekretariat@bpp.gov.pl

Przyjęcia interesantów w Biurze
Poniedziałek - piątek w godzinach od 9.00 do 15.00

 
 Lubuski Wojewódzki Oddział NFZ
 
 Jesteśmy do dyspozycji codziennie w godz. 8.00-16.00,we wtorek w godz. 8.00 - 18.00
 
Całodobowa informacja dla pacjentów:
* 801 002 110 - dla telefonów stacjonarnych
* 684 110 110 - dla telefonów komórkowych i z zagranicy
 
Całodobowa bezpłatna infolinia o czasie oczekiwania na świadczenia medyczne:
800 007 798