Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

 

ul. Sienkiewicza 10-11

66-400 Gorzów Wielkopolski

 

tel.: 95 722 86 67

       95 722 72 85

fax: 95 728 12 37

 

obrazek

 

obrazek

/ Aktualności i komunikaty

 

 

 

INFORMACJA DLA PACJENTÓW

W GODZINACH 08.00-09.00 PRZYJMOWANI SĄ PACJENCI Z OSTRYMI OBJAWAMI

(np. ostre bóle, goraczka powyżej 38,5 0 C, i inne objawy infekcyjne).

PRZYJECIA REALIZUJE DOSTĘPNY LEKARZ

 

 

Zaopatrzenie na sprzęt medyczny i na wyroby medyczne realizują pielęgniarki środowiskowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Obowiazek informacyjny oraz prawo pacjenta do kontroli swoich danych i uzyskania informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych

Szanowni Pacjenci!

Na podstawie ustawu z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)  informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ przy ul. Sienkiewicza 10-11 w GorzowieWlkp.

Dane przetwarzane są w zbiorze danych: Zbiór danych medycznych pacjentów Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ

Celem przetwarzania danych osobowych jest: Ochrona stanu zdrowia, świadczenie usług medycznych, leczenie przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, zarządzanie udzielaniem usług medycznych w WSPL SP ZOZ

Udostępniamy dane:

- pacjentom (jeśli ukończyli 16 rok zycia)

- opiekunom prawnym pacjenta

- osobom wskazanym przez pacjenta w dokumentacji medycznej

- organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i połoznej

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

 

Pacjencie masz prawo: do dostępu do swoich danych, prawo ich poprawiania oraz prawo do kontrolowania przetwarzanych danych osobowych (art. 32-35 Ustawy o ochronie danych osobowych)

 

Obowiązek podania danych wynika z właściwych przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

 

 

 

 

 

# Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta:

800 - 190 - 590
(z tel. stacjonarnych i komórkowych)
czynna pn. - pt. w godz. 9.00 - 21.00

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa


Sekretariat:
tel.: (22) 532 - 82 - 50
fax.: (22) 532 - 82 - 30
sekretariat@bpp.gov.pl


Przyjęcia interesantów w Biurze
Poniedziałek - piątek w godzinach od 9.00 do 15.00

 

 

 

 

 LUBUSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NFZ
 Jesteśmy do dyspozycji codziennie w godz. 8.00-16.00,we wtorek w godz. 8.00 - 18.00
 
Całodobowa informacja dla pacjentów:
* 801 002 110 - dla telefonów stacjonarnych
* 684 110 110 - dla telefonów komórkowych i z zagranicy
 
Całodobowa bezpłatna infolinia o czasie oczekiwania na świadczenia medyczne:
800 007 798